+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

Ilmiy tadqiqot faoliyati


TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ILMIY FAOLIYATI HAQIDA MA’LUMOT


Rektorimiz tashabbusi bilan Institutda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun ikkita katta ilmiy tadqiqot guruhi tuzilgan.

 1. Fan yо‘nalishidagi ilmiy tadqiqot olib boruvchi guruh (Fan yо‘nalishida ilmiy tadqiqot olib boruvchi guruh asosan maxalliy xom ashyolar asosida yangi xossalarga ega funksional polimer materiallar olinishi, fazik-kimyoviy xossalari va qо‘llanilishi bо‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda).
 2. Pedagogika yо‘nalishi bо‘yicha ilmiy tadqiqot olib boruvchi guruh (Pedagogika yо‘nalishida ta’lim berishning hozirgi zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda).

Fakultetlarning olib borayotgan ilmiy tadqiqot yо‘nalishlari

Aniq va tabiiy fanlar fakultetida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari

 1. Maxalliy xom ashyolardan olingan interpolimer komplekslarning fizik–kimyoviy xossalari va qо‘llanilishi;
 2. Turli hil katalizatorlar yordamida alkinlar va ketonlar asosida atsetilen spirtlarini sintez qilish;
 3. Polivinilxlorid  plastikati asosidagi yangi ionitlarning fizik-kimyoviy xossalari;
 4. Aromatik atsetilen spirtlari va vinil efirlarni ishlab chiqarishning iqtisodiy samarador, ekologik xavfsiz, chiqindisiz, energiya va resurstejamkorlik ishlab chiqarish texnologiyalarini tadqiq qilish;
 5. Maxalliy xom ashyolar asosida ionitlar olinishi va fizik-kimyoviy xossalari;
 6. Anionitlar ishtirokida gazlarni tozalashda ishlatiladigan aminlarni regeneratsiya qilish;
 7. Maxalliy xomashyolar asosida interpolimer komplekslar olish;
 8. Gazlarni tozalashda ishlatiladigan aminlarni regeneratsiya qilish;
 9. Oqova suvlari va texnologik eritmalar tarkibidan kamyob va qimmatbaho metallarni ajratib olish;
 10. Ionitlar ishtirokida tabiiy manbalardan biologik faol moddalarni ajratib olish;
 11. О‘zbekistonda tarqalgan fito viruslarni aniqlash, ajratish va diognostik usullarini ishlab chiqish;
 12. G‘о‘za genitikasi, seleksiyasi va fiziologiyasi;
 13. Gossipol asosida olingan biologik faol birikmalarning xossalari;
 14.  Organik erituvchilaning kombinatsion va IQ spektrlarining taxlili;
 15. Kondensirlangan muxitlardagi molekulalararo uzaro ta’sir spektroskopiyasi va relaksatsion jarayenlar kinetikasi;
 16. Metrik graflarda va tarmoklangan soxalarda differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar;
 17. Tenzostimulirovanniye yavleniya v kompensirovannom kremnii i v poverxnostno diodnix strukturax;
 18. Galaktika va undan tashkaridagi obyektlar tadkikoti;
 19. Keli daraxtida dinamik sistemalar;

Tarix va tillar fakultetida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari

1. О‘zbekistonda millatlararo munosabatlar, diniy bag‘rikenglik, millatlararo totuvlikning jamiyat hayotidagi tutgan о‘rni;

2. Sharq mutafakkirlarining falsafiy qarashlari va ularning yoshlar tarbiyasidagi о‘rni;

3. Toshkent viloyati hududidagi tarixiy obidalar, muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarni о‘rganilishining yoshlarni milliy va ma’naviy meros ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati;

4. Toshkent viloyati tarixiy о‘lkashunosligi va turizm salohiyatining talqini;

5. О‘zbekistonda sovet hokimiyatining о‘rnatilishi, sovetlar yuritgan ijtimoiy – iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy siyosat va uning oqibatlari;

6. Mustaqillik yillarida О‘zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar va ularning tarixiy ahamiyati;

7. Arxeologik ekspeditsiyalarning tashkil etilishi hamda ularning О‘zbekiston tarixini yoritishdagi о‘rni  va ahamiyati

8. Oliy ta’limda ingliz tili mashg‘ulotlarini loyihalash texnologiyalarini takomillashtirish

9. Talabalarda ingliz tilidagi hissiy-ekpressiv nutqni mnemonik baza asosida tezkor о‘stirishning pedagogik texnologiyalari

10. Xorijiy til (nemis tili)ni о‘qitishda badiiy adabiyotdan foydalanishning didaktik asoslari

11. Istiqlol davri о‘zbek romanchiligida badiiy psixologizm muammolari

12. Navoiy ijodida faqr talqini va faqir obrazi.

13. Istiqlol davri о‘zbek nasrida 20 asr ijtimoiy muammolarining badiiy in’kosi.

14. CHо‘lpon ijodida Vatan madhi.

15. О‘zbekiston Respublikasi televideniye reklama tili.

16. Nutq madaniyati terminlarining lingvostilistik xususiyatlari.

17. Poetik sintaksis  va uning asosiy birliklari tadqiqi.

18. Oliy ta’limda rus tili mashg‘ulotlarini loyihalash texnologiyalarini takomillashtirish

19. Talabalarda rus tilidagi hissiy-ekpressiv nutqni mnemonik baza asosida tezkor о‘stirishning  pedagogik texnologiyalari

20. Rus  tilni о‘qitishda badiiy adabiyotdan foydalanishning didaktik asoslari

Pedagogika va psixologiya fakultetida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari

 1. Talabalar о‘rtasida sportning ommaviyligini oshirish.
 2. Milliy sport turlarimiz zamonaviy sportni harakatga keltiruvchi mexanizmi sifatida
 3. Zamon talabiga mos jismoniy tarbiya о‘qituvchilarini tayyorlash asoslari
 4. Jismoniy nuqsoni bо‘lgan о‘smirlarni kasbga yо‘naltirishda jismoniy tarbiyaning vositaligi
 5. Bо‘lajak о‘qituvchilar ilmiy izlanuvchanligini shakllantirish (jismoniy tarbiya misolida)
 6. Umumiy о‘rta ta’lim maktablarida ta’lim mazmunini tahlil qilish asoslari (jismoniy tarbiya nazariyasi fani misolida)
 7. Talabalarda kreativlikni rivojlantirish
 8. Oilaviy qadriyatlar-erta ijtimoiylashuvning psixologik mexanizmi sifatida
 9. Zamonaviy pedagog imidji shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari
 10. Tayanch harakat a’zolari buzilgan о‘smirlarni kasga yо‘naltirishning psixologik  asoslari
 11. Bо‘lajak о‘qituvchilar badiiy idrokini shakllantirish (tasviriy san’at misolida)
 12. Umumiy о‘rta ta’lim maktablarida ta’lim mazmunini prognostika qilishning omillari (texnologiya fanlari misolida)
 13. Bolalar-о‘smirlar sportmaktablaridagi belbog‘li kurash mashg‘ulotlarining tashkiliy pedagogik asoslarini takomilashtirish;
 14. Xalq о‘yinlari vositasida о‘quvchilarda sog‘lom turmush tarzi kо‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.
 15. Bulajak jismoniy tarbiya о‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik texnalogiyalarini takomillashtirish.

 

2017-2018 о‘quv yilida Fakultetlarda olib borilgan imiy va о‘quv uslubiy ishlarining samaradorligi

 


Fakultetlar

Mavjud loyihalar soni va moliyalashtirish miqdori

Patentlar va mulliflik guvoxnomalari

Chop qilingan О‘quv adabiyotlar soni

Xorijning nufuzli davriy jurnallarida chop qilingan maqolalar soni

Respublikaning davriy jurnallarida chop qilingan maqolalar soni

Xalqaro konferetsiyalarda chop qilingan tezislar

Respublika konferetsiyalarda chop qilingan tezislar

1.

Aniq va tabiiy fanlar

1 ta

300 mln sо‘m

4 ta

8 ta

9 ta

22 ta

20 ta

42 ta

2.

Tarix va

tillar

 

 

4

11

42

29

73

3.

Pedagogika va psixologiya

 

2 ta

3 ta

4 ta

16 ta

2 ta

9 ta

 

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida amalga oshirilayotgan innovatsion ilmiy ishlar haqida ma’lumot

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo kafedrasi professor-o’qituvchilar tomonidan chop etilgan o’quv va o’quv-uslubiy qo’llanmalar.

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo kafedrasida davlat ilmiy-texnikaviy dasturlari doirasida ilmiy tadqiqot ishlari faol olib borilmoqda. Kafedra mudiri k.f.d. D.J.Bekchanov rahbarligida PZ-20170926416 “Mahalliy xomashyolar asosida olingan ionitlar ishtirokida texnologik eritmalar va oqova suvlaridan metall ionlarini ajratib olish” mavzusida 2018-2020 yillarga mo‘ljallangan jami 315 mln so‘mlik amaliy grant bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida bitta patent olindi va bitta monografiya tayyorlandi va chop etildi.

Qo'shimcha

Ilmiy tadqiqot faoliyatiga tegishli boshqa ma'lumotlar