+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

Ilmiy-tadqiqot foliyatga oid meʼyoriy-huquqiy xujjatlar

Malakaviy_imtihon_buyrug‘i_NOYaBR.pdf

Dastur. Xorijiy tillar.pdf

dastur-ikhtisoslikka-mos-ushimcha-fan-fizika-uitish-metodikasi.pdf

dastur-130001-pedagogika-nazaryasipedagogik-talimotlar-tarikhi.pdf

Dastur. 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.pdf


OAK RAYOSATINING«DOKTORLIK DISSERTATSIYALARI ILMIY NATIJALARINING AMALIYOTGA JORIY QILINISHINI BAHOLASH BO‘YICHA USLUBIY KO‘RSATMALARNI TASDIQLASH HAQIDA»GI QARORGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH TO‘G‘RISIDA»GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/9-SON QARORIO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2017 YIL 22 MAYDAGI 304-SON «OLIY O‘QUV YURTIDAN KEYINGI TA’LIM TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA»GI QARORIO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2017 YIL 17 OKTYABRDAGI 839-SON «DOKTORANTLARNING ILMIY-TADQIQOT ISHLARI BILAN SHUG‘ULLANISHLARI UCHUN MODDIY SHART-SHAROITLAR YARATISH VA MEHNAT FAOLIYATINI YANADA RAG‘BATLANTIRISH TO‘G‘RISIDA»GI QARORIOLIY MA’LUMOTLI MUTAXASSISLAR TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISHDA IQTISODIYOT SOHALARI VA TARMOQLARINING ISHTIROKINI YANADA KENGAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2017 YIL 27 IYULDAGI PQ-3151-SON QARORIO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI OLIY ATTESTATSIYA KOMISSIYASI RAYOSATINING “ILMIY DARAJALAR BERUVCHI ILMIY KENGASH TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA”GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/3-SON QARORIOAK RAYOSATINING«DOKTORLIK DISSERTATSIYASI VA DISSERTATSIYA AVTOREFERATINI RASMIYLASHTIRISH QOIDALARINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA»GI QARORGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA»GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/8-SON QARORIOAK RAYOSATINING«DOKTORLIK DISSERTATSIYALARI ILMIY NATIJALARINING AMALIYOTGA JORIY QILINISHINI BAHOLASH BO‘YICHA USLUBIY KO‘RSATMALARNI TASDIQLASH HAQIDA»GI QARORGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH TO‘G‘RISIDA»GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/9-SON QARORI


 Dastur_02_00_06_Yuqori_molekular_birikmalar.pdf


Dastur_02_00_03_Organik_kimyo.pdf


dastur-130001-pedagogika-nazaryasipedagogik-talimotlar-tarikhi.pdf


dastur-ikhtisoslikka-mos-ushimcha-fan-fizika-uitish-metodikasi.pdf


Dastur. Xorijiy tillar.pdf


Dastur. 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.pdf


tvchdpi-2020-y-noyabr-malakaviy-imtion-buyrui.pdf

Qo‘shimcha malakaviy imtihon buyrug‘i 2021, MAY

Malakaviy imtihon buyrug‘i 2021, MAY

kompetentlik

02.00.03.- Umumiy kimyo

02_00_03_Organik_kimyo_Organik_sintez_dastur

02_00_03_Organik_kimyo_Umumiy_kimyoviy_texnologiya_dastur

maxorat_va_ped_tehnologiyalari_dastur

nazariyasi_va_tarixi_dasturi


Qo'shimcha

Ilmiy-tadqiqot foliyatga oid meʼyoriy-huquqiy xujjatlarga tegishli boshqa ma'lumotlar